vCloudPoint đã được sử dụng tại Công Ty TNHH Truyền Thông Và Lữ Hành Insensatus

Th6 12, 2019
Showcase
1 0

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Lữ Hành Insensatus trực thuộc Tập Đoàn Global Kapital, là một nhà tạo lập thị trường toàn cầu, được điều hành bởi FCA
Lực lượng lao động toàn cầu với khoảng 4000 nhân viên bao gồm những chuyên gia bản xứ ở hầu hết các thị trường vốn. Mạng lưới bao phủ rộng này cung cấp cho khách hàng thêm hiểu biết về thị trường địa phương cùng với tầm vươn rộng ra toàn cầu mà họ mong đợi từ đối tác thương mại.

Model đã sử dụng
vCloudPoint S100 Zeroclient
Ứng dụng
– Thiết bị vCloudPoint S100 thay thế máy tính trong văn phòng, cài đặt và triển khai sử dụng các phần mềm MS Office, web application.

Lợi ích
– Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
– Giảm 95% chi phí quản lý
– Giảm 95% chi phí điện năng
– Giảm 95% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.