vCloudPoint đã được sử dụng tại Viện Máy Tính

Th2 28, 2019
Showcase
2 0

Viện Máy Tính là một tổ chức hợp tác với các cơ quan nhà nước dẫn đầu về cấp cứu dữ liệu, sửa chữa, bảo hành smartphone, tablet, laptop và một trong số ít đơn vị cung cấp cho khách hàng một quy trình sửa chữa bảo hành an toàn và hiệu quả.

Model đã sử dụng
vCloudPoint S100 Zeroclient
vCloudPoint V1 Zeroclient

Ứng dụng
– Thiết bị vCloudPoint S100, V1 thay thế máy tính trong văn phòng, cài đặt và triển khai sử dụng các phần mềm MS Office, duyệt web.

Lợi ích
– Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
– Giảm 95% chi phí quản lý
– Giảm 95% chi phí điện năng
– Giảm 95% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.