vCloudPoint đã được sử dụng trong Call center

Th3 14, 2019
Showcase
0 0

Model đã sử dụng
vCloudPoint S100 Zeroclient
vCloudPoint V1 Zeroclient

Ứng dụng
– Thiết bị vCloudPoint S100, V1 thay thế máy tính trong các trung tâm Call Center, khu vực chăm sóc khách hàng tại các doanh nghiệp, cài đặt và sử dụng các phần mềm chăm sóc khách hàng, MS Office, duyệt web.

Lợi ích
– Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
– Giảm 95% chi phí quản lý
– Giảm 95% chi phí điện năng
– Giảm 95% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.