vCloudPoint đã được sử dụng trong nhà máy

Th9 10, 2019
Showcase
2 1

Model đã sử dụng
vCloudPoint S100 Zeroclient
vCloudPoint V1 Zeroclient

Ứng dụng
– Thiết bị vCloudPoint S100, V1 thay thế máy tính trong các chuyền, khu vực văn phòng MS Office, trình duyệt web.

Lợi ích
– Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
– Giảm 95% chi phí quản lý
– Giảm 95% chi phí điện năng
– Giảm 95% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.