vCloudPoint đã được sử dụng trong phòng học đa phương tiện

Th3 14, 2019
Showcase
2 0

Model đã sử dụng
vCloudPoint S100 Zeroclient
vCloudPoint V1 Zeroclient

Ứng dụng
– Thiết bị vCloudPoint S100, V1 thay thế máy tính trong phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng thực hành tin học, cài đặt và sử dụng các phần mềm MS Office, duyệt web, phần mềm học ngoại ngữ.

Lợi ích
– Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
– Giảm 95% chi phí quản lý
– Giảm 95% chi phí điện năng
– Giảm 95% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.