vCloudPoint đã được sử dụng trong thư viện

Th3 14, 2019
Showcase
2 0

Model đã sử dụng
vCloudPoint S100 Zeroclient
vCloudPoint V1 Zeroclient

Ứng dụng
– Thiết bị vCloudPoint S100, V1 thay thế máy tính trong thư viện, triển khai tại khu vực dành cho học sinh truy cập, quản lý thư viện có thể truy cập và quản lý máy con tại khu vực của mình, cài đặt và sử dụng các phần mềm MS Office, duyệt web.

Lợi ích
– Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
– Giảm 95% chi phí quản lý
– Giảm 95% chi phí điện năng
– Giảm 95% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.