vCloudPoint – Showcase 1 máy tính chia sẻ cho 25 học sinh tiểu học cùng sử dụng

Th10 18, 2019
Showcase
1 1

Sản phẩm sử dụng: vCloudPoint S100 | Giải pháp chia sẻ máy tính vCloudPoint

+ Tổng số máy khách triển khai: 25

+ Tổng số máy chủ triển khai: 1

+ Ứng dụng triển khai: Microsoft Office 2016, trình duyệt web, phần mềm dạy học, Adobe Acrobat Reader

Cấu hình máy chủ:

+ CPU: AMD Ryzen 7 2700x

+ Memory: 64GB DDR4

+ SSD for system and user files : Samsung 970 Pro 512GB SSD

+ OS: Windows server 2016


📌 Giải pháp đầu tư ICT hiệu quả, tiết kiệm…
📌 Giảm đến 95% điện năng.
📌 Giảm đến 95% chi phí quản lý, bảo trì.
📌 Giảm đến 95% chi phí nâng cấp trong tương lai.
📌 Giảm đến 70% phí đầu tư ban đầu.
📌 Quản lý tập trung bằng phần mềm chuyên nghiệp.

Xem thêm sản phẩm vCloudPoint Zero Client

>> Giải pháp chia sẽ máy tính vCloudPoint

>> Giải pháp công nghệ thông tin cho trường học

Comments are closed.