vCloudPoint – Sửa lỗi Windows system đăng nhập nhiều người dùng đồng thời không thành công

Th8 8, 2019
Hỗ trợ
0 0

Vấn đề: Sau khi cài đặt bản vá hệ thống Windows, máy chủ shared host với RDP Wrapper không hỗ trợ đăng nhập nhiều người dùng. Hệ thống cảnh báo remote desktop user sẽ đăng xuất người dùng trước đó. Khi chạy file “RDPConf” của RDP Wrapper, nó hiển thị “NOT SUPPORTED”.

Nguyên nhân: bản vá hệ thống đã sửa đổi tệp dịch vụ (termsrv.dll), khiến RDP Wrapper không thành công.

Giải pháp trước: cập nhật RDP Wrapper

Chạy “update.bat” trong thư mục RDP Wrapper và đợi vài giây để xử lý cập nhật; sau đó chạy tệp tin RD RDononf.exe để kiểm tra xem nó có được hỗ trợ sau khi cập nhật hay không.

Nếu bản cập nhật trên không hoạt động, hãy thử các giải pháp sau.

Giải pháp 1 [khuyên dùng]: bằng cách thay thế tệp dịch vụ (termsrv.dll) bằng phiên bản cũ.

• Uninstall RDP wrapper: chạy  “uninstall.bat”  tại thư mục RDP Wrapper

Stop remote desktop services: mở “services” bảng điều khiển [run “services.msc”][/run] -> find “Remote Desktop Services” -> click đúp chuột để tắt nó.

Replace the “termsrv.dll” file: click tải về và tìm đúng phiên bản cũ của tập tin termsvv.dll theo hệ thống của bạn

Vào C:\ Windows \ System32- > click phải chuột chọn ”Property”->Security

-> click “Advanced”

-> click “Change” thay đổi chủ sở hữu.

-> click “Advanced”

-> click “Find Now”

-> Chọn “Administrators” group

-> apply changes -> quay trở lại tab “Security” , click “Edit…”

-> select to allow “modify”

->apply changes -> click phải chuột vào file “termsrv.dll” và đổi tên nó,ví dụ: “termsrv.dll.bak”

-> click “yes”,  xác nhận đổi tên -> copy version cũ đã tải xuống của termsvv.dll vào thư mục này để thay thế .

• Enable remote desktop services.

• Re-install RDP Wrapper.

Giải pháp 2 : gỡ cài đặt bản vá hệ thống gần đây.

Gỡ cài đặt bản vá : start-> settings-> update & security-> view update history-> gỡ bỏ bản vá. Click vào bản vá để gỡ cài đặt hoặc chạy lệnh CMD để gỡ cài đặt : wusa /uninstall /kb:[patch code][/patch] /quiet .

Lưu ý: nếu bạn đã xóa bản sao lưu bản vá trong thư mục hệ thống, bạn sẽ thấy option gỡ cài đặt của bản vá này không có sẵn.

Làm thế nào để vô hiệu hóa cập nhật hệ thống tự động?

Tải xuống và cài đặt blocker Windows Update tại: https://www.sordum.org/.

Windows Update Blocker được phát triển bởi BlueLife và xuất bản trên sordum.org. Windows Update Blocker là một phần mềm miễn phí giúp bạn vô hiệu hóa hoàn toàn hoặc bật Automatic Updates trên hệ thống Windows của bạn, chỉ bằng một nút bấm.

Windows Update blocker giúp bạn tự động vô hiệu hóa hoặc kích hoạt các dịch vụ hệ thống liên quan đến cập nhật Windows, bao gồm: Delivery Optimization Service(dosvc), Windows Update Medic Service(WaaSMedicSvc), Update Orchestrator Service(UsoSv), Background Intelligent Transfer Service(BITS). Hoặc bạn có thể tự quản lý các dịch vụ này tại Services panel  (run “services”).

Lưu ý: RDP Wrapper được phát triển bởi Stas‘M Corp và phát hành trên Github tại https://github.com/stascorp/rdpwrap. Việc sử dụng RDP Wrapper của bạn không được Microsoft cấp phép hợp pháp. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng RDP Wrapper cho mục đích thử nghiệm hoặc dùng thử. Để sử dụng thực tế các sản phẩm vCloudPoint, khuyến nghị bạn nên mua và cài đặt Microsoft RDS-CAL tương thích với mọi bản cập nhật hệ thống Windows trong tương lai.

 

 

 

Comments are closed.