Vietcorp đã triển khai thành công giải pháp giám sát cho Trung tâm đăng kiểm XCG 9501S – Hậu Giang

Th10 24, 2019
Showcase
2 1

Trung tâm đăng kiểm XCG 9501S trực thuộc Trung Tâm Đăng Kiểm Phương Tiện Giao Thông Thuỷ, Bộ Hậu Giang

  • Địa chỉ: Km 2085 – QL 1- Tân Phú Thạnh – Châu Thành A – Hậu Giang
  • Điện thoại: 0293.3848959 Fax: 0293.3848949

Sản phẩm đã sử dụng:

Giải pháp đáp ứng nhu cầu:

  • Giám sát các vị trí: Khí thải, phanh, gầm, đèn trong quá trình kiểm định theo quy định của Cục đăng kiểm
  • Kết xuất dữ liệu ra màn hình tại phòng chờ cho khách hàng
  • Phục vụ cho việc giám sát trực tiếp từ Cục đăng kiểm.

Một số hình ảnh tại Trung tâm đăng kiểm XCG 9501S – Hậu Giang

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.