Vietcorp đã triển khai thành công hệ thống CNTT tại Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 5003V

Th3 7, 2019
Showcase
2 0

Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 5003V là đơn vị trực thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

Model đã sử dụng
– Hệ thống Camera IP giám sát trên chuyền kiểm định: Camera IP PTZ TRENDnet TV-IP440PI
– Hệ thống máy tính: Centerm D610 Thinclient, Centerm D660 Thinclient.

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp công nghệ và truyền thông.

Comments are closed.